Tècnic en Sistemes Microinformàtics i Xarxes

El CFGM Tècnic en Sistemes Microinformàtics i Xarxes està format per dos cursos acadèmics.

Els seu objectiu és preparar els alumnes per a la incorporació al món laboral o bé a la continuïtat a estudis posteriors, tant professionals com cicles de grau superior sense haver de realitzar cap prova d’accés.

QUIN VALOR AFEGIT APORTA ESTUDIAR EL CFGS AN CENTRE CATALÀ COMERCIAL?

 • Orientació personal, acadèmica i professional
 • Atenció a la diversitat
 • Consolidació de l’aprenentatge mitjançant activitats i xerrades al centre, visites a diferents entitats i tallers
 • Pràctiques en institucions amb un seguiment individualitzat del progrés de l’alumnat
 • Personalització de l’atenció relativa als tràmits acadèmics com la sol·licitud de beques o sol·licitud de convalidacions singulars
 • Disposició d’aules d’informàtica amb equips de darrera generació en xarxa, monitors TFT, accés a Internet mitjançant fibra òptica, impressora làser, retroprojectors, escàner i material específic per als muntatges d’equips informàtics

MÉS INFORMACIÓ

La competència general d’aquest títol consisteix a instal·lar, configurar i mantenir sistemes microinformàtics, aïllats o en xarxa, així com xarxes locals en petits entorns, assegurant-ne la funcionalitat i aplicant els protocols de qualitat, seguretat i respecte al medi ambient establerts.

 • Muntatge i manteniment d’equips
 • Sistemes operatius monolloc
 • Aplicacions ofimàtiques
 • Xarxes locals
 • Sistemes operatius en xarxa
 • Seguretat informàtica
 • Serveis de xarxa
 • Aplicacions web
 • Anglès
 • Formació i orientació laboral
 • Empresa i iniciativa emprenedora
 • Formació en centres de treball
 • Crèdit de síntesi
 • Tècnic/a instal·lador/a i reparador/a d’equips informàtics.
 • Tècnic/a en manteniment de sistemes informàtics en entorns monousuari i multiusuari.
 • Tècnic de manteniment de serveis d’Internet.
 • Tècnic/a de suport informàtic.
 • Tècnic/a en vendes de TIC per a sectors industrials.
 • Reparador/a de perifèrics de sistemes microinformàtics.
 • Comercial de microinformàtica.
 • Operador/a de teleassistència.
 • Operador/a de sistemes.

Les pràctiques en les nostres entitats col·laboradores permeten adquirir una experiència professional en institucions que col·laboren en la formació i en la inserció laboral dels nostres alumnes.

Aquesta experiència facilita a l’alumne un millor coneixement de les seves capacitat, li permet detectar els seus interessos professionals i conèixer l’entorn laboral.

Aquesta relació escola-empresa també ens permet conèixer les tendències del mercat laboral i adaptar així els nostres continguts per oferir una oferta educativa actualitzada d’acord amb les necessitats de les empreses.

Entitats col·laboradores

 • Autogestió informàtica
 • Tau Formar
 • Outlet PC
 • Worten
 • AT Group
 • PC Instant
 • Life Informàtica
 • Visita a la Universitat Politècnica de Barcelona per visionar les instal·lacions específiques i materials innovadors.
 • Xerrades pròpies per l’alumnat d’aquest cicle formatiu
 • Jornades culturals com el dia contra la violència de gènere, dia de la dona treballadora, dia contra la homofòbia, etc.
 • Graduat en Educació Secundària Obligatòria (E.S.O.)
 • Prova oficial a cicles formatius de grau mitjà
 • Altres cicles de grau mitjà (convalidació de crèdits)
 • 2º Batxillerat Unificat Polivalent (B.U.P.) o equivalent.
 • Formació Professional de 1er grau (FPI)

Descàrrega nostre dossier

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies